Basic of Centrifugal and Positive Displacement PumpModule CP-1สาระน่ารู้เกี่ยวกับปั๊มBasic of Centrifugal andPositive Displacement Pumpในชีวิตประจำวันของเรามักเห็นการเคลื่อนที่ของของเหลวอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น น้ำตก ไหลจากหุบเขาสูงลงสู่ที่ต่ำไหลไปรวมกับแม่น้ำลำธาร...

read more